Mission Shakti Scooter Yojana: ସ୍କୁଟରରେ 1 ଲକ୍ଷ ରୂଣ ସୁବିଧା

Mission Shakti Scooter Yojana | Mission Shakti Scooter Scheme | Odisha Mission Shakti Scooter Yojana | ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ସେଠାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବ .ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ SHG ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି | ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସହାୟତା ଶ୍ରମିକ ନାଗରିକଙ୍କ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡିଆ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଟି ମିଶନ୍ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟି ସ୍କିମ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା | ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ …

Read more

  Join